پویش حمایت مردم از مردم

خانه/پویش حمایت مردم از مردم
پویش حمایت مردم از مردم ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۲:۰۰:۳۳

 

پویش حمایت مردم از مردم

گاه ممکن است در زندگی ما به خاطر لطفی که خداوند در یک موضوع خاص به ما کرده است تصمیم بگیریم تا برای شکرگذاری بیشتر در همان امر برای یک نیازمند دیگر کمکی انجام دهیم و یا اینکه تمایل داشته باشیم تا کمک مالیمان را در مورد موضوع خاصی انجام دهیم.خیریه محبا ۴ پویش ( کمپین ) فعال در زمینه های دارو و درمان ، ازدواج شامل ( جهیزیه و ودیعه منزل ) ، امور مرتبط با فرهنگ ، آموزش و ورزش و پوشاک و مواد غذایی و وام قرض الحسنه تشکیل داده که همواره در حال کمک در موضوع مربوطه به نیازمندان هستند.شما نیکوکار محترم می توانید هر یک از کمپین های زیر را انتخاب کرده و جزو چند صد خیری باشید که در این پویش ها شرکت کرده است.این کمک شما میتواند یک یا چند دفعه اتفاق بیوفتد.در صورت ثبت اطلاعات خود در فرم پرداخت کمک نقدی ، ما شمارا در جریان کمک های انجام شده قرار خواهیم داد.

مواد غذایی و پوشاک

کمک های نقدی شما جهت موارد زیر هزینه خواهد شد

انواع مواد غذایی

انواع پوشاکفرهنگی ،آموزشی ،ورزشی

کمک های نقدی شما جهت موارد زیر هزینه خواهد شد

کلاس آموزشی ، هنری و ورزشی

لوازم التحریر

هزینه تحصیل

پوشاک مدرسه

ازدواج

کمک های نقدی شما جهت موارد زیر هزینه خواهد شد

جهیزیه

ودیعه مسکندارو و درمان

کمک های نقدی شما جهت موارد زیر هزینه خواهد شد

دارو

بیمارستان

آزمایشات

تجهیزات پزشکی