طرح حامی ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۱:۴۳:۰۷

دوستان می‎توانند از طریق عضویت در طرح حامی به پیشبرد برنامه‎های آموزشی و حمایتی موسسه یاری رسانند.

شما با تکمیل فرم زیر و انتخاب نوع حمایت خود می توانید به عضویت طرح حامی درآیید.

پس از تکمیل فرم در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

    یک یا چند مورد را انتخاب کنید