اهداف محبا

خانه/اهداف محبا
اهداف محبا ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۱:۴۴:۰۶

اهداف موسسه حمایتی باران امید

موسسه خیریه باران امید (مُحِبّا) با مجوز سازمان بهزیستی استان تهران از سال ۱۳۸۵ با هدف کمک به کودکان یتیم، نیازمند ، معلولین و زنان سرپرست خانواده شکل گرفته است.

هدف این موسسه تامین مایحتاج اولیه کودکان یتیم و نیازمند و زنان سرپرست خانواده ای است که در حال حاضر منابع مالی برای گذران زندگی ندارند.

این موسسه با کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر اداره می گردد.موسسه از طریق کمک و یاری شما یاوران خیر و لطف و عنایت حامی مظلومان توانسته است تعدادی از این ایتام و خانوادهای آنان را حمایت نموده و در جهت اشتغال زنان سرپرست خانواده گام های موثری بردارد.